fbpx

Disclaimer

Disclaimer

Legenda Basilicae, onderdeel van Chimney Leisure.

Inhoud

De door Legenda Basilicae verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Legenda Basilicae kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Legenda Basilicae en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Legenda Basilicae aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Legenda Basilicae worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Legenda Basilicae.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Legenda Basilicae omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Beeldrecht en auteursrechten van beeld en tekst op deze website

We hebben de grootste zorg besteed aan auteursrechten voor de gebruikte foto’s en ander beeldmateriaal van de site. Foto’s en teksten mogen onder geen beding gebruikt worden voor commerciële doeleinde zonder expliciete toestemming van Legenda Basilicae.